BVOPRICHTEN.NL is een initiatief van Bilt. Advocaten
Standaard BV
BVoprichten.nl biedt u de mogelijkheid de oprichting van uw BV te realiseren, door middel van een efficiënte oprichtingsprocedure: binnen 2 weken.

Wij adviseren u graag tijdens een vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden en de voor u beste structuur. U kunt al voor € 599,- ex BTW een BV oprichten.

Dit tarief is inclusief:
1. Advies gesprek op één van onze kantoren
2. De notariskosten
3. De oprichtingsstukken (3 officiële versies van de statuten en het aandeelhoudersregisters in een overzichtelijke bewaarmap)
4. Het aanmelden van de onderneming bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst ten behoeve van het BTW (fiscale)-nummer.
De procedure om snel en eenvoudig uw BV op te richten:

Stap 1 - het intakeformulier
Zodra u zeker bent dat uw onderneming als een BV moet worden opgericht, vult u het intake-formulier in*. Nadat het formulier volledig is ingevuld, kunt u het formulier online BV oprichten via onze website verzenden naar Bilt. Advocaten. Het insturen van het intakeformulier brengt voor u nog geen verplichtingen met zich mee.

* indien u niet zeker bent hierover, kunt u eerst een vrijblijvende afspraak met ons maken.

Stap 2 - bezoek aan Bilt. Advocaten
Zodra wij al uw gegevens hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens de afspraak zullen alle stappen van de oprichtingsprocedure met u worden besproken en toegelicht. U kunt een afspraak maken op één van onze kantoren in Amsterdam, Utrecht of Breda.

Stap 3 - afhandeling door de notaris
Aan de hand van de door u ondertekende documenten zal de notaris de notariële akte opstellen en deze laten passeren. De oprichting van uw BV is dan daadwerkelijk een feit. Het door ons genoemde tarief is inclusief de kosten van de notaris.

Stap 4 - aanmelding bij de belasting
Na oprichting zullen wij zorg dragen voor de aanmelding bij de Kamer van Koophandel en daardoor tevens bij de Belastingdienst (ten behoeve van onder andere het BTW-nummer).
De voorwaarden om een BV op te richten:

De oprichting van een BV moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zodat de oprichting doorgang kan vinden. Het betreft de volgende voorwaarden:
- De notariële akte
- Minimumkapitaal vanaf invoering Flex BV
- Inbrengbeschrijving (alleen bij inbreng van een IB-onderneming: vof of eenmanszaak).

De notariële akte
De wet vereist dat de oprichting dient te geschieden bij notariële akte. Een notaris zal een dergelijke akte opstellen. Deze akte bestaat uit de akte van oprichting met daarbij de statuten van de BV. De akte van oprichting betreft de eenmalige gebeurtenis, namelijk het oprichten van de vennootschap. De statuten betreffen onder meer bepalingen met betrekking tot de naam, zetel en doel van de onderneming, de grootte van de aandelen, de blokkeringsregeling en bepalingen met betrekking tot het bestuur en de aandeelhouders. Na invoering van de Flex BV is het onder andere mogelijk geworden het stemrecht van de aandeelhouders af te splitsen van de uitkering van winst.

Minimumkapitaal (Vanaf invoering Flex BV)
Het verplichte kapitaal van de BV is met de invoering van de flex BV komen te vervallen.
Als oprichter (samen met eventuele medeoprichters) van de BV dient vanaf 1 oktober 2012 een kapitaal te worden ingebracht van minimaal EUR 0,01,-. Het kapitaal mag zelf vastgesteld worden en als alternatief voor een storting kan ook een inbreng in de BV worden gedaan in de vorm van activa. De waarde van deze activa dient echter wel door een accountant te worden vastgesteld. Deze flexibele BV zorgt voor meer vrijheid met betrekking tot afspraken tussen aandeelhouders en bestuurders.

Inbrengbeschrijving (Vanaf invoering Flex BV)
Na invoering van de Flex BV is het bij inbreng van een IB onderneming zoals een éénmanszaak ook niet meer noodzakelijk een accountantsverklaring te laten opstellen: een inbrengbeschrijving van een boekhouder is nu in principe voldoende.

De inbrengbeschrijving bevat de volgende onderdelen:
- Verklaring Inbrengbeschrijving
- De inbrengbalans
- Een toelichting op de gebruikte waarderingsgrondslagen.
Links naar relevante organisaties of instellingen:

Hieronder vindt u een aantal verwijzingen naar websites die gerelateerd zijn aan het oprichten van een eigen onderneming.

www.kvk.nl
De site van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar u terecht kunt voor allerlei ondernemingszaken. De Kamer van Koophandel houdt zich onder meer bezig met de Handelsregisterwet. Deze wet is ingesteld, omdat het bedrijfsleven gebaat is bij betrouwbare informatie, die wordt vastgelegd door een onpartijdige organisatie. Daarnaast voorziet de Kamer van Koophandel in voorlichting voor onder meer startende ondernemers.

www.belastingdienst.nl
Op deze site vindt u onder meer informatie met betrekking tot het oprichten en hebben van een eigen onderneming en de fiscale consequenties die daaraan zijn gerelateerd.

www.bilt-ondernemingsrecht.nl
De site van Bilt. Ondernemingsrecht met uitgebreide informatie over het ontslagrecht. Bilt. Ondernemingsrecht Advocaten geeft u graag vrijblijvend telefonisch advies.

www.dutch-company.com
De site van Dutch Company met uitgebreide informatie voor buitenlandse ondernemingen die zich in Nederland willen vestigen.

Standaard BV