BVOPRICHTEN.NL is een initiatief van Bilt. Advocaten
Premium BV
Wilt u een BV oprichten met meerdere aandeelhouders? Zit u te denken aan het oprichten van een holding? Of wilt u advies over bijzondere bepalingen in uw statuten?
Besloten Vennootschappen met meer ingewikkelde structuren vragen om maatwerk!

Indien u een BV met twee of meer aandeelhouders wilt oprichten, kan het verstandig zijn om naast de statuten ook andere afspraken te maken. Dit kan met een overeenkomst tussen de aandeelhouders, welke wij tevens kunnen verzorgen.
U kunt bijvoorbeeld gedegen advies verwachten over bijzondere bepalingen in de statuten, zoals aandelen met prioriteit of een RvC (Raad van Commissarissen).

Wij adviseren u over situaties waarbij het oprichten van een holding verstandig kan zijn. Wellicht wilt u uw bestaande onderneming bij een nieuw op te richten BV inbrengen.
De holding kan ook voor u ook meer interessante functies hebben zoals een functionaliteit als management BV of als belegger van gelden.
Ook adviseren wij u hoe u een aantal activa in de holding plaatsen die u wilt afscheiden van het risicovolle ondernemingsvermogen zoals het vastgoed, pensioenrechten en vergunningen.
De procedure om snel en eenvoudig uw BV op te richten:

Stap 1 - het intakeformulier
Zodra u zeker bent dat uw onderneming als een BV moet worden opgericht, vult u het online bv oprichten formulier in. Nadat het formulier volledig is ingevuld, kunt u het formulier verzenden naar Bilt. Advocaten. Het insturen van het intakeformulier brengt voor u nog geen verplichtingen met zich mee.
* indien u niet zeker bent hierover, kunt u eerst een vrijblijvende afspraak met ons maken.

Stap 2 - bezoek Bilt. Advocaten
Zodra wij al uw gegevens hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens de afspraak zullen alle stappen van de oprichtingsprocedure met u worden besproken en toegelicht. U kunt een afspraak maken op één van onze kantoren in Amsterdam, Utrecht of Breda. Eén van onze specialisten komt ook graag bij u op kantoor of huisadres langs.

Stap 3 – advies
Na alle informatie in kaart te hebben gebracht verstrekken wij u een advies over de voor u meest toepasselijke inrichting van uw BV.
Dit advies zal altijd goed aan uw worden toegelicht bij ons op kantoor.

Stap 4 - afhandeling door de notaris
Aan de hand van de door u ondertekende documenten zal de notaris de notariële akte opstellen en deze laten passeren. De oprichting van uw BV is dan daadwerkelijk een feit. Het door ons genoemde tarief is inclusief de kosten van de notaris.

Stap 5 - aanmelding bij de Belastingdienst
Na oprichting zullen wij zorg dragen voor de aanmelding bij de Kamer van Koophandel en daardoor tevens bij de Belastingdienst (ten behoeve van onder andere het BTW-nummer).
De voorwaarden om een BV op te richten:

De oprichting van een BV moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zodat de oprichting doorgang kan vinden. Het betreft de volgende voorwaarden:
- De notariële akte
- Minimumkapitaal vanaf invoering Flex BV
- Inbrengbeschrijving (alleen bij inbreng van een IB-onderneming: vof of eenmanszaak).

De notariële akte
De wet vereist dat de oprichting dient te geschieden bij notariële akte. Een notaris zal een dergelijke akte opstellen. Deze akte bestaat uit de akte van oprichting met daarbij de statuten van de BV. De akte van oprichting betreft de eenmalige gebeurtenis, namelijk het oprichten van de vennootschap. De statuten betreffen onder meer bepalingen met betrekking tot de naam, zetel en doel van de onderneming, de grootte van de aandelen, de blokkeringsregeling en bepalingen met betrekking tot het bestuur en de aandeelhouders. Na invoering van de Flex BV is het onder andere mogelijk geworden het stemrecht van de aandeelhouders af te splitsen van de uitkering van winst.

Minimumkapitaal (Vanaf invoering Flex BV)
Het verplichte kapitaal van de BV is met de invoering van de flex BV komen te vervallen. Als oprichter (samen met eventuele medeoprichters) van de BV dient vanaf 1 oktober 2012 een kapitaal te worden ingebracht van minimaal EUR 0,01,-. Het kapitaal mag zelf vastgesteld worden en als alternatief voor een storting kan ook een inbreng in de BV worden gedaan in de vorm van activa. De waarde van deze activa dient echter wel door een accountant te worden vastgesteld. Deze flexibele BV zorgt voor meer vrijheid met betrekking tot afspraken tussen aandeelhouders en bestuurders.

Inbrengbeschrijving (Vanaf invoering Flex BV)
Na invoering van de Flex BV is het bij inbreng van een IB onderneming zoals een éénmanszaak ook niet meer noodzakelijk een accountantsverklaring te laten opstellen: een inbrengbeschrijving van een boekhouder is nu in principe voldoende.

De inbrengbeschrijving bevat de volgende onderdelen:
- Verklaring Inbrengbeschrijving
- De inbrengbalans
- Een toelichting op de gebruikte waarderingsgrondslagen.
Links naar relevante organisaties of instellingen:

Hieronder vindt u een aantal verwijzingen naar websites die gerelateerd zijn aan het oprichten van een eigen onderneming.

www.kvk.nl
De site van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar u terecht kunt voor allerlei ondernemingszaken. De Kamer van Koophandel houdt zich onder meer bezig met de Handelsregisterwet. Deze wet is ingesteld, omdat het bedrijfsleven gebaat is bij betrouwbare informatie, die wordt vastgelegd door een onpartijdige organisatie. Daarnaast voorziet de Kamer van Koophandel in voorlichting voor onder meer startende ondernemers.

www.belastingdienst.nl
Op deze site vindt u onder meer informatie met betrekking tot het oprichten en hebben van een eigen onderneming en de fiscale consequenties die daaraan zijn gerelateerd.

www.bilt-ondernemingsrecht.nl
De site van Bilt. Advocaten met uitgebreide informatie over het ontslagrecht. Bilt. Advocaten geeft u graag vrijblijvend telefonisch advies.

www.dutch-company.com
De site van Dutch Company met uitgebreide informatie voor buitenlandse ondernemingen die zich in Nederland willen vestigen.

Premium BV