BVOPRICHTEN.NL is een initiatief van Bilt. Advocaten

Disclaimer BVOprichten.nl

DISCLAIMER BVOPRICHTEN.NL

Op de website wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Bvoprichten.nl erkent dan ook geen aansprakelijkheid voor hetgeen op deze website is vermeld noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te distribueren of te verspreiden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van BV Oprichten